Umowa przedwstępna przy zakupie nieruchomości, co powinniśmy o niej wiedzieć.

Umowa przedwstępna to umowa, która poprzedza zawarcie umowy przyrzeczonej ( tej ostatecznej ), czyli takiej, która przenosi własność nieruchomości ze sprzedającego na kupującego. Umowa przedwstępna , może być zawierana z wielu powodów. Najczęstrzym z takich powodów jest sytuacja, gdy kupujący stara się o kredyt, a wiadomo, że uzyskanie kredytu ( zwłaszcza w teraźniejszym czasie ), jest trudne i zazwyczaj długo trwa. Umowa przedwstępna, może być również zawierana, gdy z przeróżnych powodów , nie możemy zawrzeć umowy przyrzeczonej ( ostatecznej ). Może to być, na przykład aktualna sytuacja podatkowa w danym kraju, czyli akurat w tym momencie podatki są wysokie. Wtedy właśnie umowa przedwstępna jest dla kupującego swoistym zabezpieczeniem, że nieruchomość nie trafi w inne ręce.

Co powinna zawierać umowa przedwstępna?

Przedstawimy to w najważniejszych punktach:

  1. Data i miejsce zawarcia umowy.
  2. Termin zawarcia umowy przyrzeczonej.
  3. Strony umowy ( dane sprzedającego oraz kupującego ).
  4. Przedmiot umowy ( wszelkie dane nieruchomości ).
  5. Cenę przedmiotu umowy.
  6. Kwotę zadatku ( czyli jakiś procent od ceny zakupu nieruchomości ).
  7. Często również datę zapłaty reszty kwoty zakupu danej nieruchomości.

Podpisy, w odpowiednich miejscach, powinny byś czytelne, jak również na każdej stronie umowy powinien znaleźć się podpis ( tzw. parafka).

Want to say something? Post a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Porównaj