Recent Posts

You are seeing recently added posts

Agent nieruchomości: dlaczego skorzystanie z jego usług się opłaca i czego możemy oczekiwać od pośrednika?

19 stycznia 2024

,, Coraz częściej doceniamy agentów nieruchomości! Według badań przeprowadzonych przez Otodom i IQS,  już 45% osób ma pozytywny obraz przedstawicieli

Świadectwo charakterystyki energetycznej – to trzeba wiedzieć.

29 marca 2023

Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument, który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb energetycznych związanych z użytkowaniem

Porównaj