BUDOWA DOMU JEDNORODZINNEGO O POWIERZCHNI POWYŻEJ 70 M2 BEZ POZWOLENIA NA BUDOWĘ.

  Następną zmianą w Prawie budowlanym, która ma być wdrożona w 2023 roku, mówi o możliwości budowy domu jednorodzinnego o powierzchni powyżej 70 m2 bez pozwolenia na budowę.

    Do tej pory znaną nam możliwością budowy bez pozwolenia, była budowa domu jednorodzinnego o powierzchni nie większej niż 70m2. Do takiej budowy było potrzebne jedynie zgłoszenie tego faktu. Prawo to ma się zmienić od 2023 roku, na potrzeby uproszczenia i przyśpieszenia procesu inwestycyjno – budowlanego. W nowym roku będzie można budować budynek jednorodzinny, nie więcej niż dwukondygnacyjny, o powierzchni powyżej 70 m2 – bez pozwolenia na budowę, a jedyne co będzie do tego potrzebne to zgłoszenie. Nadal jednak pozostanie obowiązek ustanowienia kierownika budowy oraz prowadzenia dziennika budowy.

       Bez pozwolenia, a jedynie po zgłoszeniu budowy, będzie można wybudować jednokondygnacyjne budynki gospodarcze i wiaty związane z produkcją rolną o powierzchni do 300 m2, przy rozpiętości konstrukcji do 6 m oraz wysokości nie większej niż 6 m, a obszar ich oddziaływania mieści się w całości, na działce lub działkach na których zostały zaprojektowane.

( Źródło: Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane. )

Want to say something? Post a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Porównaj