PROGRAM PIERWSZE MIESZKANIE

Kupno pierwszego mieszkania to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu każdego człowieka. Własne mieszkanie daje poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa. Niestety bariery przy zakupie pierwszego M są trudne do przeskoczenia. Dlatego przygotowaliśmy program wsparcia dla osób, które chcą kupić pierwsze mieszkanie.

Na program składają się dwa instrumentyPierwszym z nich jest Bezpieczny Kredyt 2%, czyli system dopłat do kredytu na zakup pierwszego M. Drugi to Konto Mieszkaniowe – program pomocy oszczędzającym na zakup pierwszego mieszkania.

Program Pierwsze Mieszkanie jest rozwiązaniem kompleksowym. Bezpieczny Kredyt 2% adresujemy do osób, które są już gotowe kupić mieszkanie, a Konto Mieszkaniowe – do osób, które planują to w perspektywie następnych kilku lat.

Bezpieczny Kredyt 2%

Kredyt będzie mogła uzyskać osoba do 45. roku życia, która nie ma i nie miała mieszkania, domu ani spółdzielczego prawa do lokalu lub domu. W przypadku małżeństwa lub rodziców co najmniej jednego wspólnego dziecka, warunek wieku spełnić będzie musiało przynajmniej jedno z nich.

Zasady

Budżet państwa przez 10 lat będzie dopłacał różnicę między stałą stopą a oprocentowaniem kredytu zgodnie ze stopą 2%. Stała stopa będzie ustalona w oparciu o średnie oprocentowanie kredytów o stałej stopie w bankach kredytujących (aktualne w dniu udzielenia kredytu i po 5 latach).

Maksymalna wysokość kredytu to 500 tys. zł, a w przypadku małżeństw lub rodziców z co najmniej jednym dzieckiem – 600 tys. zł. Kredyt można otrzymać na lokale zarówno z rynku pierwotnego, jak i wtórnego. Nabywca pierwszego mieszkania będzie miał przy tym dowolność, jeśli chodzi o jego standard i położenie, bo przy kupnie nie będzie obowiązywał limit ceny 1 m2.

Konto Mieszkaniowe

Drugie rozwiązanie to specjalne konto oszczędnościowe, prowadzone przez banki komercyjne. Będzie je mogła otworzyć osoba, która nie ma i nie miała mieszkania (w tym domu jednorodzinnego lub spółdzielczego prawa dotyczącego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego). Z programu może skorzystać także osoba, która w jednym posiadanym niewielkim lokalu mieszka z co najmniej dwójką własnych lub przysposobionych dzieci (lokalu o pow. do 50 m2 przy dwójce dzieci, 75 m2 przy 3 dzieci i 90 m2 przy 4, bez limitu m2 przy 5 i większej liczbie dzieci).

Z programu może skorzystać także osoba posiadająca prawo do mieszkania, które:

  • nabyła w drodze dziedziczenia w okresie po rozpoczęciu oszczędzania,
  • odnosi się albo odnosiło do współwłasności nie więcej niż jednego mieszkania albo domu jednorodzinnego w udziale nie wyższym niż ½ (50%), nabytego w drodze dziedziczenia przed rozpoczęciem oszczędzania,
  • dotyczy albo dotyczyło mieszkania lub domu jednorodzinnego wyłączonego z użytkowania w związku z katastrofą budowlaną lub wskutek działania żywiołu,
  • zostało ustanowione w wyniku roszczenia, o którym mowa w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (dotyczy spółdzielczego prawa do lokalu).

Zasady:

Okres oszczędzania na koncie wynosi od 3 do 10 lat. Systematyczne wpłaty (co najmniej 11 wpłat rocznie o określonej wysokości) to gwarancja dodatkowej Premii Mieszkaniowej z budżetu państwa. Zgromadzone środki wraz z premią można będzie wydać na zakup pierwszego mieszkania, domu lub wkład finansowy w inwestycję, np. w ramach spółdzielni mieszkaniowej. W przypadku zakończenia oszczędzania, na wydanie środków będzie 5 lat.

Projekt ustawy

Projekt ustawy wraz z uzasadnieniem oraz oceną skutków regulacji został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, w zakładce: Rządowy Proces Legislacyjny (numer projektu w Wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UD479). Z ww. materiałami można zapoznać się na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Informujemy, że konsultacje publiczne dotyczące projektu ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe zakończyły się 10 lutego br.

Odniesienie do zanonimizowanych uwag obywateli przekazanych w terminie, jak również do uwag przekazanych w ramach uzgodnień międzyresortowych, konsultacji publicznych i opiniowania, zostanie umieszczone w tabeli uwag przedstawionej po zakończeniu etapu konsultacji na ww. stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Materiał zaczerpnięty ze strony internetowej Program Pierwsze Mieszkanie – Ministerstwo Rozwoju i Technologii – Portal Gov.pl (www.gov.pl).

Want to say something? Post a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Porównaj